Matty Toorenburg

Matty Toorenburg is als freelancer verbonden aan bureau ‘De Vertrouwenspersoon’.

Matty heeft een achtergrond als leerkracht en lid van het managementteam in het basisonderwijs en als docent pedagogiek, mentor en onderwijskundige in het middelbaar beroepsonderwijs.

Sinds 2014 is Matty actief als interne vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen’ op het Regionaal Opleidingscentrum het Horizon College in Alkmaar voor zowel studenten als medewerkers.

Tevens is zij sinds 2016 werkzaam als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ‘ongewenste omgangsvormen’ als ‘integriteit’. Hierbij valt te denken aan organisaties binnen de zorgsector, het onderwijs en de kinderopvang.

Matty is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en ze begeleidt actief binnen het Horizon College het uitdragen van het anti-pestbeleid, zowel preventief als curatief.

Matty is een sociale en empathisch persoonlijkheid . Hierdoor weet zij vaak snel het vertrouwen te genieten van medewerkers, ongeacht het functieniveau. Vanuit haar rol als Vertrouwenspersoon heeft zij de intentie om te zoeken naar oplossingen gericht op autonomie en empowerment waarmee alle betrokkenen verder kunnen.

U kunt contact opnemen met Matty via 088-1119910 of toorenburg@devertrouwenspersoon.nl.

Hoe kan ik u helpen?