Basistraining interne contactpersoon primair onderwijs

Op grond van de z.g. ‘Kwaliteitswet’, welke is ingevoerd in 1998, zijn scholen verplicht een vertrouwenspersoon dan wel interne contactpersoon aan te stellen. De inhoudelijke invulling daarvan is verder niet door de wetgever voorgeschreven. Dit betekent dat, in de praktijk, nogal wat onduidelijkheid blijkt te bestaan over de rol, taken en positie van de interne contactpersoon. Ook de relatie met de externe vertrouwenspersoon, wanneer aanwezig, is vaak niet helemaal helder. Dat is jammer, want de interne contactpersoon kan een essentiële rol vervullen bij het laagdrempelig afhandelen van zorgen en klachten. Dat kan verdere escalatie vaak voorkomen.

In deze training, bestaande uit twee dagdelen, worden álle aspecten van het werk van de interne contactpersoon helder en concreet behandeld. De relevante wet- en regelgeving komt aan de orde, en je krijgt een duidelijk beeld van de (grenzen van de) taken en de ‘do’s en don’ts’. Bovendien wordt ingegaan op de vraag wat het begrip ‘vertrouwelijk’ betekent in de praktijk van het primair onderwijs. Na het volgen van de training beschik je over een solide kennisbasis om de rol van interne contactpersoon goed te kunnen vervullen.

Doelgroep:

Docenten die de rol van interne contactpersoon vervullen, dan wel op grond van hun functie binnen het onderwijs anderszins te maken hebben met klachtbehandeling binnen het primair onderwijs.

Programma:

Tijdens het eerste dagdeel ligt de nadruk op kennisoverdracht. De wettelijke kaders (Arbowet, kwaliteitswet, meld- en aangifteplicht) komen in vogelvlucht aan de orde. Maar in het tweede dagdeel wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld, met aandacht voor gespreksvoering en waargebeurde casuïstiek. Casussen kunnen desgewenst vooraf door de deelnemers worden ingebracht. Aan de hand van echte casuïstiek gaan we oefenen met het ‘wegen’ van meldingen. Ook komt de plaats van de interne contactpersoon in het totale veiligheidsbeleid aan de orde.

Hoe kan ik u helpen?