Opleiding Particulier Onderzoeker en Klachtonderzoeker

Deze opleiding slaat de brug tussen de erkende opleiding tot particulier onderzoeker (‘privédetective’) en de praktijk van het (klacht)onderzoek naar aanleiding van formele klachten betreffende ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Daarmee is de opleiding volstrekt uniek in Nederland.

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Erjemo Training.

Docenten

Eric Knol (Erjemo Training, erjemotraining.nl).

De oprichting van Erjemo Training in 2011 is voortgekomen uit de ervaringen die door Eric zijn opgedaan gedurende 20 jaar specialistische recherchewerkzaamheden bij de politie in binnen- en buitenland. Eric heeft gedoceerd aan de Rechercheschool te Zutphen en op de Nederlandse Antillen.

Manette Baggen
Manette is jurist. Zij is lange tijd als hogere leidinggevende (commissaris) werkzaam geweest bij de politie. Inmiddels houdt zij zich als zelfstandige bezig met integriteitsadvies in de brede zin des woords. Bijvoorbeeld is Manette lid van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) voor de decentrale overheid (VNG).

Freek Walther
Freek is sinds het jaar 2001 actief als klacht- en integriteitsonderzoeker en heeft vele honderden onderzoeken doorlopen binnen elke denkbare sector. Bijvoorbeeld is hij lid van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) voor de decentrale overheid.

Deel 1: Basiskennis en wettelijke kaders

Dag 1 t/m 4: Theorie t.b.v. het examen opleiding ‘particulier onderzoeker’ (SVPB)
Eric Knol

Korte beschrijving (zie ook de website van Erjemo):

‘Centraal binnen Erjemotraining staat de opleiding tot particulier onderzoeker, of zoals het in de volksmond heet privédetective.

De opleiding is zodanig opgebouwd dat u naast wettelijke kaders en basiskennis particulier onderzoeker ook praktisch wordt geschoold. Na afloop van deze opleiding bent u in staat opdrachten zelfstandig uit te voeren. U bent startbekwaam.’

Dag 5: Interviewtechniek
Eric Knol

Beschrijving (zie de website van Erjemo):

‘U onderkent het belang van direct en indirect bewijs en handelt hier ook naar en confronteert de verdachte tijdens het interview met het verkregen bewijs en maakt hier een officiële rapportage van. Iedere verdachte vereist een specifieke benadering. Er worden dan ook diverse technieken behandeld. Tijdens deze training leert u om via open vragen naar de kern van uw onderzoek te komen. Aan de hand van deze vragen bent u in staat de verkregen informatie te verifiëren’.

Dag 6: Het klachtonderzoek
Freek Walther, Manette Baggen, Eric Knol

Aan de hand van een concrete, waargebeurde casus wordt een volledig klachtonderzoek doorlopen. De theorie uit de lessen 1 t/m 4, maar ook de veelgebruikte onderzoeksprocedure welke is ontleend aan de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) vormen het kader.

Dag 7 ochtend: Herhaling/verdieping van de theorie
Eric Knol

Op deze ochtend vindt niet alleen herhaling maar is er ook, aan de hand van jullie input, ruimte voor verdieping en aansluiten bij de praktijk van de klachtonderzoeker.

Dag 7 middag: Het klachtonderzoek
Freek Walther, Manette Baggen, Eric Knol

Vervolg van dag 6. We komen gezamenlijk tot conclusies naar aanleiding van het onderzoek en formuleren een advies aan de opdrachtgever.

Dag 8: Examentraining
Erik Knol

Deze dag bestaat uit het maken van proefexamens en klassikale bespreking ervan.

Deel 2: Onderzoek en rapportage

(N.b.: dit is de benaming die de SVPB hanteert voor dit deel van het examen. Vanzelfsprekend is ook deel ‘1’ toegesneden op het doen van onderzoek)

Dit deel wordt op afstand verzorgd. Je werkt acht ‘echte’ examenopdrachten uit ter voorbereiding op het tweede examen bij de SVPB. Eric corrigeert je uitwerkingen en geeft feedback. Om de vaart erin te houden zullen we hieraan deadlines verbinden, zodat alle deelnemers in gelijke pas lopen.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.795,– exclusief BTW, inclusief materiaal, accommodatie, lunch, koffie en thee.

De examens legt u af bij één van de examenlocaties van de SVPB. Deze zijn door het gehele land verspreid. In overleg met de trainers vraagt u het examen gaandeweg de cursus aan, zodat u na afronding van elk onderdeel snel examen kunt doen. De examentarieven treft u hier aan: https://www.svpb.nl/tarieven/. De eerste examendag omvat de onderdelen ‘Basiskennis Particulier Onderzoek’ en ‘Wettelijke kaders particulier onderzoek’. In feite zijn dit dus twee examens, die na direct na elkaar worden afgenomen. De tweede examendag betreft het onderdeel ‘Onderzoek en rapportage’. Verdere uitleg over de examens ontvangt u aan het begin van de cursus.

Locatie

Een nader te bepalen accommodatie in of in de direct omgeving van Amsterdam, goed bereikbaar met OV en de auto.

Aantal deelnemers

8-12 (n.b.: het behalen van het minimaal aantal deelnemers is een voorbehoud voor het laten doorgaan van de opleiding)

Resultaat na volgen opleiding

  • Erkend diploma 'Particulier Onderzoeker' na succesvolle afronding van de examens bij de SVPB

Hoe kan ik u helpen?