Vertrouwenspersonen

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. De realiteit is echter anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor en is er een kans op integriteitsschendingen.

Onze vertrouwenspersonen, zijn allemaal gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en begeleiden dagelijks casuïstiek rondom ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Onze ervaring is gebaseerd op duizenden praktijkgevallen. Ons hechte netwerk omvat juristen, psychologen, gedragsdeskundigen, coaches en erkende mediators, allen met een specialisatie in ons werkveld. Er is geen vraag die wij niet op korte termijn deskundig kunnen beantwoorden.

Onze manieren

Wij zijn pragmatisch, als er meldingen of klachten zijn komen we in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing met oprecht gemeende aandacht, een goed gesprek en -indien gepast- ook een lach. Soms is dat niet mogelijk. In zulke gevallen begeleidt de vertrouwenspersoon het formele traject zoals het klachtonderzoek en ook daarin zijn we (zeer) ervaren.

Bij meldingen rondom integriteitszaken handelen we doorgaans formeler. We kennen goed de weg in de wetgeving inzake het melden van misstanden en zijn gewend zware casuïstiek waarin vele belangen op het spel staan adequaat te begeleiden.

Heeft u vragen?

Wenst u voor uw organisatie een externe vertrouwenspersoon aan te stellen of een opleiding als vertrouwenspersoon te volgen? Of zoekt u een ervaren klachtonderzoeker of bent u voornemens een signaal- of cultuuronderzoek uit te voeren? Dan bent u bij De Vertrouwenspersoon aan het juiste adres. Neem gerust contact op!

Opvang, advies en begeleiding

Te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen is een zeer vervelende en emotionele ervaring. Een vertrouwenspersoon heeft een toegevoegde waarde bij opvang en begeleiding. De Vertrouwenspersoon realiseert dit op basis van de onderstaande vaardigheden.

Luisterend oor

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon is voor iemand die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen vaak een grote stap. Is deze stap eenmaal genomen, dan is het van groot belang dat er goed naar hem/haar wordt geluisterd. Goed luisteren is de eerste stap naar een oplossing.

Empathie

Degene die de hulp inroept van een vertrouwenspersoon bevindt zich in een nare situatie. Dit gaat vaak gepaard met emoties. Begrip, inlevingsvermogen en een neutrale houding bieden het vertrouwen dat nodig is om op een open manier over de ontstane situatie te kunnen praten.

Kordaat optreden

Geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen is een ingrijpende gebeurtenis. Hierdoor is het vaak moeilijk helder na te denken over zaken als: welke stappen moet ik zetten, welke instanties schakel ik in, hoe formuleer ik een klacht enz.. De Vertrouwenspersoon biedt hierbij praktische ondersteuning en begeleiding.

Bereikbaarheid

Duidelijkheid over de bereikbaarheid van een vertrouwenspersoon en over het verloop van een eventueel klachttraject zijn belangrijk. Daarom hecht De Vertrouwenspersoon veel waarde aan heldere afspraken over contactmomenten en bereikbaarheid.

Hoe kan ik u helpen?