Basisopleiding vertrouwenspersoon (vierdaags)

Geaccrediteerd door de Landelijke Beroepsvereniging (LVvV).

Deze cursus wordt georganiseerd te Amsterdam en in diverse andere plaatsen. Raadpleeg het overzicht van geplande trainingen. In sommige gevallen zal de derde dag online worden aangeboden.

(Tip: Also available in English.)

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht organisaties beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. De werkgever dient medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van seksuele intimidatie, pesten, agressie, discriminatie en werkdruk. Daarnaast dient de werkgever, op grond van de Wet Bescherming Klokkenluiders, in de meeste gevallen te beschikken over een regeling voor het melden van misstanden, zoals fraude. Een eis is, dat medewerkers voor het bespreken van misstanden die zij hebben waargenomen, terecht kunnen bij een vertrouwelijk loket.

Een vertrouwenspersoon kan ten aanzien van beide aandachtsgebieden een belangrijke bijdrage leveren. Onze basisopleiding biedt een solide basis om succesvol in deze rol aan de slag te gaan.

Relatief nieuw is de belangstelling voor integer handelen in bredere zin. Steeds meer organisaties realiseren zich de meerwaarde van een expliciet geformuleerde ‘integere organisatie’. De aandacht verschuift hiermee van het aanpakken van incidenten naar preventie. Ook hierin kan de vertrouwenspersoon een sleutelrol spelen.

Wat doet de vertrouwenspersoon, wat zijn de bevoegdheden, wie kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

Een antwoord op deze vragen, en nog veel meer, leert u tijdens de Basisopleiding. U maakt kennis met zowel de theoretische als de praktische aspecten. De opleiding is evidence-, maar zeker ook experience based. Onze trainers zijn dagelijkse werkzaam als extern vertrouwenspersoon en koppelen de theorie voortdurend aan waargebeurde praktijkcasussen. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het maatschappelijk denken over gewenst en ongewenst gedrag binnen arbeidsorganisaties.

Resultaat

Na het volgen van de basisopleiding:

 • Beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om als vertrouwenspersoon in de praktijk aan de slag te gaan, in de beide aandachtsvelden ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Bent u zich bewust van de positie, rol, taken en valkuilen van de vertrouwenspersoon.
 • Bent u bekend met de relevante juridische aspecten ten aanzien van beide aandachtsgebieden.
 • Heeft u een beeld van het actuele maatschappelijk krachtenveld rondom de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Kunt u uw rol als vertrouwenspersoon bepalen en de scheidslijn trekken tussen ongewenst gedrag, samenwerkingsproblemen, arbeidsrechtelijke kwesties en integriteitskwesties.
 • Bent u bekend met de verschillen (én overeenkomsten) tussen de aandachtsgebieden ‘ongewenste omgangsvormen’ en ‘integriteit’ en de daarbij behorende verschillen in aanpak.
 • Kunnen medewerkers bij u terecht voor gedegen en praktische adviezen bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken en beschikt u over de vaardigheden om deze gesprekken aan te gaan.
 • Bent u in staat deskundig gevraagde en ongevraagde adviezen te geven aan bestuur, management et cetera.
 • Bent u in staat een pakkende presentatie te geven over de onderwerpen sociale veiligheid en integriteit en het werk van de vertrouwenspersoon.

Certificering

Onze opleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Wanneer u de vierdaagse opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u een bewijs van deelname. Daarmee kunt u zich inschrijven voor een centraal afgenomen schriftelijk examen en een assessment. Meer informatie hierover vindt u hier. Na succesvolle afronding van beide onderdelen kunt u zich bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen laten registeren als registervertrouwenspersoon. De kosten van het examen, het assessment, het lidmaatschap van de LVV en de registratie zijn niet bij de training inbegrepen.

Resultaat na volgen opleiding

 • Na afronding ontvangt u een bewijs van deelname, waarmee u zich kunt opgeven voor de centrale toetsing en vervolgens het assesment, welke door een extern examenbureau worden afgenomen. Na succesvolle afronding daarvan kunt u zich bij de LVV laten certificeren.
 • Mediatorsfederatie Nederland (MfN): PE-erkenning, 24 punten op niveau 2

Hoe kan ik u helpen?