Klachtonderzoek

De Vertrouwenspersoon heeft ruime ervaring met cultuur-, meldingen- en klachtonderzoeken. Afhankelijk van de situatie en het type onderzoek wordt solo of in teamverband gewerkt.

In diverse gevallen kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om bij ongewenste omgangsvormen een onderzoek uit te voeren:

Het formele klachtonderzoek: wanneer een medewerker een formele klacht over ongewenste omgangsvormen heeft ingediend en er geen mogelijkheden tot informele afhandeling lijken te zijn.

Het meldingen- of signalenonderzoek: wanneer u, bijvoorbeeld als leidinggevende, signalen krijgt over ongewenst gedrag binnen een afdeling. Er is geen formele klacht maar u voelt zich verantwoordelijk en wilt weten wat er speelt.

Het cultuuronderzoek: wanneer het u duidelijk is dat de omgangsvormen binnen een afdeling in het algemeen te wensen overlaten, maar u er niet goed ‘de vinger achter krijgt’.

Een goede vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van onnodige klachtonderzoeken. Niettemin zijn er situaties waarin een formeel klachtonderzoek onvermijdelijk is. De feiten zijn te ernstig, of partijen zijn er in het voortraject niet in geslaagd de situatie in den minne te schikken.

Is het onderzoeken van meldingen, een klachtonderzoek, een cultuuronderzoek of het vormen van een klachtencommissie voor uw organisatie actueel of twijfelt u? Dan adviseren wij u graag. U kunt via De Vertrouwenspersoon beschikken over zeer ervaren onderzoekers.  Onze medewerkers zijn betrokken geweest bij honderden onderzoeken op het gebied van sociale veiligheid. Eén van onze medewerkers is lid van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Naast de ruime ervaring binnen onze eigen gelederen maken de meest ervaren materiedeskundigen die Nederland op dit terrein rijk is, deel uit van het netwerk en team van De Vertrouwenspersoon. Zowel juridische als gedragsdeskundige kennis is voorhanden. Overigens is het ook mogelijk, in geval van klachtonderzoeken, leden vanuit uw eigen organisatie toe te voegen. Dat is kostenefficiënt en heeft bovendien vaak een belangrijke meerwaarde, omdat uw medewerkers de organisatie goed kennen.

Is het op dit moment voor uw organisatie actueel om een onderzoek uit te voeren dan staan wij u graag (vertrouwelijk) te woord over de wijze waarop dit vorm kan krijgen en de kosten van een onderzoek. 

Hoe kan ik u helpen?