Jennemieke Otger

Jennemieke Otger (1965) is op freelancebasis verbonden aan De Vertrouwenspersoon. Jennemieke heeft een praktijk voor supervisie, coaching, intervisie en training en ze werkt als interne- en externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor diverse organisaties.
Zij werkt vanuit de opvatting dat iedereen veiligheid en respect verdient in de omgang met anderen. Zij ziet het als haar taak om de melder in staat te stellen om zijn/haar eigen oplossingsvaardigheden in te zetten en samen op zoek te gaan naar de meest passende oplossing voor het probleem dat zich voordoet op de werkvloer. Haar coachingsvaardigheden hebben hierbij een toegevoegde waarde.
Daarnaast werkt zij sinds 25 jaar als muziektherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Jennemieke voelt zich bevoorrecht dat zij vanuit zoveel verschillende invalshoeken volwassenen en kinderen kan ondersteunen bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Jennemieke heeft voor al haar functies een beroepsregistratie. Als vertrouwenspersoon is zij gecertificeerd door de  Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Hoe kan ik u helpen?