Jeanette Jager

Jeanette Jager is dagelijks actief als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit, veelal in de combinatierol. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en begeleidt organisaties met het actief uitdragen van het PSA- en integriteitsbeleid, zowel preventief als curatief. Hierbij valt te denken aan organisaties binnen de (semi)overheid, zorgsector, onderwijs, kinderopvang, cultuursector en industrie.

Vanuit haar rol als vertrouwenspersoon heeft Jeanette (indien mogelijk) altijd de intentie om te zoeken naar wegen waarmee alle betrokkenen verder kunnen, hetgeen vaak leidt tot de-escalatie. Vaak weet zij hiermee uitval van medewerker(s) te voorkomen. De uitdaging van Jeanette in haar werk als externe vertrouwenspersoon is medewerkers die zijn ‘gevallen’ ten gevolge van ongewenste omgangsvormen, dusdanig te empoweren en te helpen ‘opstaan’, zodat zij op eigen kracht weer goed verder kunnen.

Jeanette is tevens één van de trainers van onze geaccrediteerde basisopleiding voor vertrouwenspersonen. Zij wordt door deelnemers gewaardeerd voor haar rustige manier van uitleggen, maar ook voor haar humoristische ‘role-play’. Verder verzorgt en begeleidt zij trainingen en workshops op het gebied van sociale veiligheid, op alle niveaus binnen organisaties en instellingen, van bestuurders, managementleden en stafdiensten tot teamleiders en medewerkers.

Daarnaast is Jeanette actief als MfN registermediator (arbeidsgerelateerde conflicten) en ervaren in conflictanalyse en interventies. Ook houdt zij zich, als gediplomeerd particulier onderzoeker, bezig met het uitvoeren van klacht-, melding- en signaalonderzoeken.

Jeanette is mede-directeur van De Vertrouwenspersoon

Hoe kan ik u helpen?