Freek Walther

Freek Walther (1971) houdt zich sinds het jaar 2002 nagenoeg exclusief bezig met het onderwerp ongewenste omgangsvormen. Hij is als zelfstandige dagelijks werkzaam in de rollen van externe vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit, trainer van vertrouwenspersonen en leidinggevenden, (klachten)bemiddelaar en beleidsadviseur.

Daarnaast is Freek betrokken geweest bij enkele honderden klacht- en cultuuronderzoeken, zowel solo als in commissieverband. Hij is lid van een aantal toonaangevende klachtencommissies, waaronder de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (VNG).

Freek is actief binnen tal van branches waaronder het onderwijs, de zorg en de politie. Freek hanteert als uitgangspunt dat in principe ieders verhaal het waard is, gehoord en overdacht te worden. Hij is nieuwsgierig, stelt luisteren boven oordelen en probeert waar mogelijk een dialoog tot stand te brengen. Maar Freek hanteert ook een pragmatische en resultaatgerichte werkwijze en streeft naar bruikbare oplossingen die recht doen aan alle betrokkenen.

Freek is mede-directeur van De Vertrouwenspersoon

Hoe kan ik u helpen?