Dominique Maas

Dominique heeft 20 jaar gewerkt in verschillende (internationale) functies in de financiële dienstverlening. In die jaren heeft zij veel ervaring opgedaan bij diverse strategische-, operationele- en financieringsvraagstukken bij overheden en (familie)bedrijven. Vraagstukken waarbij vaak wrijving en conflicten ontstaan door verschillen in begrip en verwachtingen van partijen. Tevens heeft zij in diverse managementfuncties te maken gehad met conflicten met cliënten en medewerkers, waarbij zij intuïtief goed in staat bleek partijen tot elkaar te brengen. Door deze diverse rollen is het haar duidelijk geworden dat zij een natuurlijke aanleg heeft om partijen in conflictsituaties te bewegen om zelf tot een oplossing te komen.

Sinds 2014 heeft zij ervoor gekozen om haar kennis en ervaring volledig in te zetten als bemiddelaar, MfN-registermediator en partijbegeleider voor zakelijke-, arbeids- en samenwerkingsconflicten. Tevens treedt zij op als onafhankelijk voorzitter van Geschillen Adviesraden en als externe vertrouwenspersoon. Haar achtergrond zet zij graag in bij haar werkzaamheden, omdat zij meent dat haar jarenlange ervaring in het bedrijfsleven additionele waarde toevoegt.

Dominique is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). Zij begeleidt organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Als externe vertrouwenspersoon vindt Dominique het van belang om een luisterend oor te bieden aan medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen om vervolgens de klacht te doorgronden en in nauwe samenspraak met de melder een oplossing te zoeken.
Dominique staat als mediator ingeschreven in het landelijke register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Dominique is ervan overtuigd dat er een betere wereld ontstaat wanneer mensen binnen organisaties en in de maatschappij in het algemeen in verbinding met elkaar tot oplossingen komen voor conflicten die zich voordoen. Een betere wereld in termen van creativiteit, groei, wederzijds begrip en betrokkenheid. Conflicten – ook wanneer deze zijn gestart als een puur zakelijk conflict – zorgen voor een verstoorde relatie, een gevoel van machteloosheid en vijandigheid, die vaak tot destructieve acties aanzet. Destructieve acties die veel geld en energie kosten en die geen enkel zakelijk of persoonlijk belang dienen. Dominique vindt het een voorrecht, om in dit soort conflictsituaties, mensen te begeleiden naar een duurzame en werkbare oplossing.

Dominique Maas

Hoe kan ik u helpen?