Zakia Luitwieler

Zakia heeft een achtergrond in het bedrijfsleven waar zij, onder andere, als jurist werkzaam is geweest.
Vanuit haar groeiende interesse in waar het de mensen in conflicten echt om gaat achter hun standpunten en hoe zij dat op een betere manier aan elkaar kunnen communiceren en oplossen, besloot ze de post-doctorale mediation opleiding te volgen aan het Adr- instituut in Amsterdam.

Als MfN-registermediator bemiddelt Zakia in arbeidsgerelateerde conflicten, met name in het onderwijs. Conflicten tussen werknemers, directie-werknemers en ook tussen ouders en school, bijvoorbeeld in pest-situaties.

Aan de mediation tafel geeft zij de ruimte en de rust aan de betrokkenen om naar elkaar te luisteren en aan elkaar te vertellen wat voor hun belangrijk is en hoe zij samen tot een, voor hun, acceptabele oplossing kunnen komen.

De rust en de ruimte geeft zij ook als vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Zodat de persoon rustig haar/zijn verhaal volledig kan vertellen en zich gehoord en gezien kan voelen in wat haar/hem overkomen is en verder kan.

Zakia is toegankelijk en betrokken bij ieder persoon op elk functie niveau.

Daarnaast is zij ook buurtbemiddelaar voor burenconflicten.

Hoe kan ik u helpen?