Renee Hageman

Renée Hageman (1968) is op freelancebasis verbonden aan De Vertrouwenspersoon.
Renée heeft een achtergrond in Personeel & Organisatie, als adviseur maar ook als HR Manager. Ze heeft gewerkt bij grote organisaties zoals het COA en Lentis (voorheen GGZ). Inmiddels werkt ze een aantal jaren als zelfstandige en adviseert zij MKB organisaties op P&O gebied. Daarnaast is zij werkzaam als mediator.
Renée is al jaren geïntrigeerd door de invloed van conflicten op de werkvloer. Met name hoe conflicten kunnen worden opgelost binnen organisaties blijft voor haar een belangrijk item. Herstel van vertrouwen en echt met elkaar het gesprek aangaan zijn de belangrijkste aspecten van haar werk. Zij heeft in 2011 de opleiding tot Mediator gevolgd bij het Expertisecentrum voor Conflictmanagement in Groningen.

Renée is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en begeleidt organisaties met het actief uitdragen van het PSA-beleid, zowel preventief als curatief. Renée is naast vertrouwenspersoon tevens lid van een externe klachtencommissie bij een grote zorgorganisatie. Renée is bekend met zowel profit als non profitorganisaties en weet zich makkelijk te bewegen op allerlei niveaus binnen een organisatie.

Renée is empathisch, kan goed luisteren en is organisatiesensitief. Zij is open en toegankelijk maar ook doortastend en resultaatgericht. Hierdoor weet zij snel het vertrouwen te winnen van alle actoren in het proces. Zij is altijd op zoek naar herstel van vertrouwen om op basis daarvan een duurzame oplossing te vinden.
Naast haar werk als vertrouwenspersoon en mediator is zij trainer op het gebied van loopbaanbegeleiding gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en geeft zij workshops op het gebied van P&O aan leden van verschillende ondernemingsraden door het hele land.

Hoe kan ik u helpen?