Lisette van der Lans

Lisette van der Lans is gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Hiertoe heeft zij diverse basisopleidingen en specialisatietrainingen gevolgd. Daarnaast neemt zij op regelmatige basis deel aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten. Lisette is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en begeleidt organisaties met het actief uitdragen van het beleid Ongewenste Omgansvormen en Integriteit.

Lisette heeft een achtergrond in de communicatie en journalistiek en heeft sinds 1998 een eigen tekst- en communicatiebureau geleid. In 2011 heeft zij zich omgeschoold tot MfN registermediator. Zij heeft in de afgelopen tien jaar ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van echtscheidingen en zakelijke conflicten. Daarnaast verzorgt Lisette met haar collega een praktijkopleiding voor startende mediators en geeft zij trainingen op het gebied van bemiddeling en communicatie.

Medewerkers hebben recht op een veilige, integere en gezonde werkplek. In de afgelopen jaren heeft zij veelvuldig gezien welke impact een onprettige of onveilige werksituatie kan hebben. In haar rol als mediator staat Lisette altijd ten dienste van beide partijen. Vanuit de behoefte om meer te kunnen betekenen voor de melder, is Lisette Vertrouwenspersoon geworden. Vanuit haar positie als Vertrouwenspersoon zet zij zich dan ook vol overtuiging in om de melder bij te staan met adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing. Op deze manier kan uitval worden voorkomen of beperkt blijven.
Lisette is empathisch en invoelend en heeft een goed luisterend oor. Zij is een rustige, toegankelijke persoonlijkheid die stevig in haar schoenen staat. Hierdoor weet zij vaak snel het vertrouwen te genieten van bij de organisatie betrokken personen, ongeacht het functieniveau van deze medewerkers. Vanuit haar rol van vertrouwenspersoon heeft zij altijd de intentie om te zoeken naar mogelijkheden waarmee alle betrokkenen verder kunnen en zo een positieve bijdrage te leveren aan een veilig en gezond werkklimaat.

Hoe kan ik u helpen?