Eric de Ruijter

Eric de Ruijter werkt als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit voor bureau De Vertrouwenspersoon.

Eric heeft ruim dertig jaar werkervaring als manager en redacteur in de cultuursector met een focus op organisatieontwikkeling. Hij is recent afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. In de laatste fase van zijn studie lag zijn aandacht met name bij Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Zijn afstudeerscriptie betrof een onderzoek naar interventies ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten. Vanuit zijn grote interesse voor het onderwerp sociale veiligheid en het besef dat er nog genoeg te doen valt binnen de culturele sector, besloot Eric dat hij hiermee ook als vertrouwenspersoon aan de slag wilde. Eric volgde hiertoe de geaccrediteerde opleiding bij De Vertrouwenspersoon en is inmiddels gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

“Mijn motivatie om vertrouwenspersoon te worden komt enerzijds voort uit een aanzienlijk verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel en anderzijds uit een diep besef dat mensen in hun werk het beste functioneren in een veilige omgeving waarin iedereen vanuit wederzijds respect en autonomie kan werken. Zeker in de culturele en creatieve sector, maar natuurlijk niet alleen daar, leggen mensen hun ziel en zaligheid in hun werk. Die open en bevlogen houding zorgt vaak voor prachtige producten, maar maakt mensen tijdens het werkproces ook kwetsbaar. En daar maken anderen soms misbruik van. Ik wil graag de mensen bijstaan die met grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties te maken krijgen en daarnaast organisaties adviseren over hoe ze adequaat beleid kunnen ontwikkelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.”

Hoe kan ik u helpen?