Eric de Ruijter

Eric werkt sinds 2022 als LVV registervertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij bureau De Vertrouwenspersoon voor een grote verscheidenheid aan organisaties in o.a. de zorgsector, de cultuursector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Eric heeft ruim dertig jaar werkervaring als manager en redacteur in de cultuursector met een focus op organisatieontwikkeling. Hij is in 2020 afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. In de laatste fase van zijn studie lag zijn aandacht met name bij Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Zijn afstudeerscriptie betrof een onderzoek naar interventies ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten. Vanuit die grote interesse voor het onderwerp en het besef dat er nog veel te veranderen valt op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit besloot Eric als vertrouwenspersoon aan de slag te gaan. Daartoe volgde hij de opleiding bij De Vertrouwenspersoon.

“Mijn motivatie om als vertrouwenspersoon aan de slag te gaan komt enerzijds voort uit een groot rechtvaardigheidsgevoel en anderzijds uit een diep besef dat mensen in hun werk het beste functioneren in een veilige omgeving waarin iedereen vanuit wederzijds respect én met een voldoende mate aan autonomiteit kan werken.”

Eric heeft in 2023 de opleiding voor particulier onderzoeker gevolgd. Hij is inmiddels SVPB-gediplomeerd en werkzaam als cultuur- en klachtenonderzoeker. Ook heeft hij de basistraining interne contactpersoon primair onderwijs gevolgd.

Hoe kan ik u helpen?