Danie Duzant

Danie is als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon verbonden aan bureau De Vertrouwenspersoon. Zij staat ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en is onderdeel van een vaste intervisiegroep van externe vertrouwenspersonen, om te kunnen (blijven) ontwikkelen en reflecteren op eigen handelen en te leren van elkaars kennis en deskundigheid.

Danie heeft een achtergrond in de sociologie en expertise opgebouwd binnen semioverheid met betrekking tot integriteitsvraagstukken en dilemma’s binnen organisaties en instellingen, waaronder het entameren van het goede gesprek over integriteit.

Danie heeft daarnaast als artiest veel ervaring opgebouwd in de muziek- en evenementensector. Dit stelt haar in staat om zich goed te kunnen verplaatsen in de uitdagingen en dynamiek van deze sectoren.

Haar motivatie om extern vertrouwenspersoon te zijn ligt in het willen bijdragen aan een sociaal veilig werkklimaat, maar zeker ook om bij te kunnen dragen aan een meer divers bestand van vertrouwenspersonen:

‘In sommige gevallen (dit hoeft zeker niet voor iedereen te gelden) kunnen medewerkers die een vervelende ervaring hebben gehad, zich wat meer op hun gemak en begrepen voelen wanneer ze met iemand praten die een diverse achtergrond deelt of begrijpt. Hierdoor kan de drempel verlaagd worden om een vertrouwenspersoon te benaderen zodat medewerkers sneller de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.’

Danie is een toegankelijk en open persoon. Zij is gewend zich te bewegen op allerlei niveaus binnen organisaties en is hiermee een volwaardige gesprekspartner voor medewerkers binnen alle lagen van een organisatie. Met een empathische benadering kan zij bijdragen aan het creëren van een veilige sociale werkomgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te delen. Daarnaast zet zij zich graag in voor een meer structurele aanpak, gericht op preventie, voorlichting en tijdige signalering van ongewenste omgangsvormen ter bevordering van een gezonde werkomgeving en het vroegtijdig aanpakken van mogelijke integriteitskwesties binnen organisaties en instellingen.

Hoe kan ik u helpen?