Leo ten Brink

Leo ten Brink is jurist en juridisch adviseur, gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht.

Leo heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld bij het eerste strafontslag in Nederland, bij de overheid, wegens seksuele intimidatie. Hij is daarmee een belangrijke grondlegger van de juridische belangstelling voor ons werkterrein. Daarmee was tevens zijn specialisatie geboren, en sindsdien heeft Leo honderden onderzoeken naar formele klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen geleid in zijn rol van voorzitter van klachtencommissies.

Op grond van die ervaring kan Leo precies vertellen waarom een formeel onderzoek in de meeste gevallen juist níet de meest gewenste oplossingsrichting is. Leo kent het belang van informele trajecten, en hecht daarom veel waarde aan de rol van vertrouwenspersonen. Hij is dan ook voorzitter geweest van de LVvV, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Leo draagt zijn enorme kennis graag over, en doet dat op een inspirerende en prettige manier. Hij is dan ook aan De Vertrouwenspersoon verbonden als trainer, voornamelijk voor het onderdeel ‘juridische aspecten’ van onze basisopleiding.

Leo ten Brink

Contactgegevens

Hoe kan ik u helpen?