Janny van den Heuvel

Janny van den Heuvel is op freelancebasis verbonden aan De Vertrouwenspersoon. Zij is als gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

De missie van Janny is bijdragen aan gezond, veilig, zinvol en plezierig leven en werken. Zij heeft een achtergrond als verpleegkundige, destinationcoach, arbeidsdeskundige, mediator en bedrijfsmaatschappelijk werker.

Janny heeft in de afgelopen vijfendertig jaar ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen in werksituaties (inclusief arbeidsconflicten) in allerlei sectoren. Zij weet heel goed wat de impact van onveilige werksituaties op mensen en organisaties kunnen zijn, ook uit eigen ervaring. Tegelijkertijd weet zij dat er wonderen kunnen gebeuren als mensen weer in hun kracht gaan staan. Zij heeft veel respect voor de veerkracht van mensen.

Janny vervult haar rol als vertrouwenspersoon laagdrempelig en met compassie. Haar vertrekpunt is altijd luisteren naar het verhaal van de melder en hoe hij/zij/hen de eigen oplossingsvaardigheden in kan zetten om samen keuzes te maken om een gewenste situatie te creëren.

Hoe kan ik u helpen?