Workshop ‘effectief presenteren‘

Ook vertrouwenspersonen hebben een ‘comfort zone’: zij voelen zich meestal prima op hun gemak in één op één gesprekken. Maar de andere kerncompetenties dan? Het geven van voorlichting en, zoals de LVvV dat noemt, ‘gevraagd en ongevraagd adviseren’? Presenteren van je boodschap in een groep?

Dat vraagt om andere vaardigheden. Vooral het aandachtsgebied ‘voorlichting’ blijft daarom nogal eens een ondergeschoven kind. Want het effectief kenbaar maken van je boodschap, in vijf minuten, voor een publiek van misschien wel honderd half geïnteresseerde toehoorders, is een vak apart…

Toch is het effectief kunnen presenteren van wezenlijk belang voor de effectiviteit van de vertrouwenspersoon. Een treffende presentatie brengt de rol van de vertrouwenspersoon tot leven, en draagt daardoor bij aan een ‘goed meldingsklimaat’.

In deze nascholing stap je gegarandeerd uit je veilige wereld. Je krijgt een stoomcursus ‘spreken voor groepen’, en brengt dit onmiddellijk in de praktijk. Achteroverleunend je jaarlijkse punten halen? Niet bij deze nascholing. Veel nieuws leren? Die garantie krijg je zwart-op-wit…

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Volledig praktijkgerichte workshop, ingericht aan de hand van oefeningen

Hoe kan ik u helpen?