Verdieping in één van de ongewenste omgangsvormen: discriminatie

Verdieping discriminatie

Zwarte Piet, verminderde tolerantie van homoseksualiteit, ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, vermeend etnisch profileren door de politie. Discriminatie staat volop in de belangstelling, en is het onderwerp van scherp gevoerde maatschappelijke discussies.

De werkomgeving en de school staan midden in die maatschappij, en het is dan ook opmerkelijk dat meldingen over discriminatie bij de vertrouwenspersoon relatief weinig voorkomen. Niet voor niets heeft de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen recent een congres exclusief aan dit onderwerp gewijd. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens, heeft meer dan de helft te maken met arbeid.

Hoog tijd dus, om je als vertrouwenspersoon verder te verdiepen in het onderwerp discriminatie. Wij hebben de specialisten bij uitstek, Art. 1. Midden Nederland (het voormalige ‘antidiscriminatiebureau’) bereid gevonden deze training voor vertrouwenspersonen te verzorgen.

Met name twee thema’s komen aan de orde: de verborgen mechanismen achter discriminatie, en de juridische kaders er van. Daarnaast wordt de link met andere uitingen van ongewenst gedrag gelegd.

De training is interactief opgezet, er is alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Kennismaking, aan de hand van vooroordelen
  • Mechanismen achter discriminatie: verborgen ofwel impliciete stereotypering
  • Juridische aspecten, aan de hand van casuïstiek
  • Link met andere ongewenste omgangsvormen

Hoe kan ik u helpen?