Provocerende gesprekstechniek

Vertrouwenspersonen kunnen meerdere gesprekstechnieken inzetten. Al snel wordt daarbij het zwaartepunt bij empathie gelegd. De inzet van provocatieve gesprekstechniek ligt, op het eerste gezicht, minder voor de hand.

Maar soms kan het nuttig zijn de melder aan het denken te zetten door hem/haar een spiegel voor te houden. Datzelfde geldt voor opdrachtgevers: de provocatieve gesprekstechniek stelt je opdrachtgever in staat om het probleem van een hele andere invalshoek te bekijken (of  je laat als vertrouwenspersoon zien dat je in staat bent het probleem van een hele andere invalshoek te belichten). Het is verrassend en verfrissend, zeker als dit met een glimlach en vanuit een respectvolle grondhouding gebeurt.

Want in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bedoelen we met ‘provocatief’ nooit ‘aanvallend’ of ‘beledigend’. Integendeel: de techniek is altijd gebaseerd op respect voor de gesprekspartner en zijn of haar grenzen. Humor is een belangrijk middel. Daarbij wordt de grens van het ‘ridiculiseren’ gezocht, maar nooit overschreden. Wel wordt de ander uitgedaagd zijn/haar eigen cognities, en de daaruit voortvloeiende uitlatingen, eens op een andere manier te bezien.

Technieken uit de provocatieve coaching geven dan ook een uitstekende aanvulling op de interventievaardigheden van de vertrouwenspersoon. Ze zorgen er voor dat de cliënt of de opdrachtgever wordt verrast, emotioneel wordt geraakt en sneller tot de kern komt. Dit kan al in het eerste intakegesprek. Het effect hiervan is vertrouwen. Als je de gesprekspartner met respect durft uit te dagen heeft deze vertrouwen in jouw expertise.

Voor deze training werken wij samen met bureau Vendl. Lees hier een interview met een vertrouwenspersoon die deze techniek succesvol inzet:  interview Bregje Bullens

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Begeleiding van je melder: traditioneel of provocatief?
  • De onpartijdige vertrouwenspersoon? Ben ik dat, of juist niet? Ben je bang voor één van beide?
  • Introductie aan de hand van video’s
  • Introductie in de ‘pijlers’ door middel van improvisatie
  • Aanleren van de methode ‘provocatieve gesprekstechniek’
  • Grenzen van de methode

Hoe kan ik u helpen?