Professioneel omgaan met agressief gedrag

Vertrouwenspersonen krijgen in de praktijk steeds vaker met krachtige, vaak ook begrijpelijke emoties te maken. Als deze emoties niet worden begrepen door vertrouwenspersonen of communicatief ineffectief worden benaderd dan kunnen deze emoties omslaan in agressief gedrag. Zelfs naar de vertrouwenspersoon toe.
Om bewust, effectief en professioneel in de rol van vertrouwenspersoon te kunnen blijven is het noodzakelijk dat vertrouwenspersonen in staat zijn om intense emoties om te buigen.
De deelnemers leren verschillende vormen van agressief gedrag te herkennen en hoe dit gedrag aan te pakken. Met behulp van een acteur wordt in rollenspellen geoefend hoe te reageren bij agressief gedrag.

In het programma voor de pauze worden er een aantal noodzakelijke theoretische kaders geboden. Dit heeft als doel dat alle deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan over de organisatienorm (indien van toepassing) of de praktijk (ervaring). Daarnaast worden de verschillen tussen werken met een persoonlijke- versus professionele norm behandeld. Er wordt vanuit de ervaringen (praktijk) kaders geboden om deze eigen te maken.

Na de pauze wordt ingegaan op het motto: ‘Het lichaam liegt niet’.
Er worden verschillende fysieke oefeningen gebruikt om deelnemers te laten ervaren wat agressief gedrag met hen kan doen en welke invloed het heeft op professioneel handelen.
Daarnaast wordt er gewerkt met geschoolde professionele trainingsacteurs.

Programma:

  • Verschillende vormen van emotioneel en agressief gedrag
  • Herkennen van eigen- en andermans spanningssignalen
  • Bewustwording van je eigen rol in gesprek/situatie en de regie hierop
  • Ombuigen en/of de-escaleren van verschillende vormen van emotioneel gedrag
  • Grenzen stellen bij grensoverschrijdend gedrag
  • Casuïstiek

Hoe kan ik u helpen?