Morele oordeelsvorming voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zien zichzelf regelmatig voor ingewikkelde dilemma’s geplaatst, waarin een keuze moeten worden gemaakt die mogelijk verstrekkende gevolgen heeft; voor de melder, de opdrachtgever, anderen, en niet zelden ook voor de vertrouwenspersoon zelf. De methodiek van morele oordeelsvorming biedt handvatten om in deze complexe situaties tot een afgewogen, ‘moreel juiste’ beslissing te komen.

Morele oordeelsvorming is gebaseerd op het standpunt dat een handeling moreel juist is, wanneer zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. Op basis hiervan kunnen dilemma’s in worden onderzocht op een gestructureerde wijze, volgens een meerstappenplan. Dit gebeurt bij voorkeur in groepsverband (‘collegiale consultatie’). Door een dilemma op deze wijze te bezien worden hoofd- en bijzaken duidelijk. Nagenoeg altijd is het mogelijk om tot een door de gehele groep gedragen keuze te komen.

De training vindt plaats aan de hand van relevante, voor de methodiek bruikbare casuïstiek. Aan de deelnemers zal worden gevraagd, zelf een casus in te brengen. Vanzelfsprekend kan ook gebruik worden gemaakt van casuïstiek uit de praktijk van ons bureau.

Na het volgen van de training heb je kennis opgedaan van de methode, en ben je daarnaast in staat deze (in slanke vorm) zelf te leiden. Daarmee beschik je over een interessante, praktijkgerichte tool die je kan inzetten in tal van werksituaties waarin ingewikkelde dilemma’s een rol spelen.

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Korte theoretische introductie: wanneer is een handeling moreel juist?
  • Selecteren van een geschikte casus, zo mogelijk ingebracht door één van de deelnemers
  • Uitvoerig doorlopen van het stappenplan aan de hand van de casus
  • Nabespreking, borging van het geleerde

 

Hoe kan ik u helpen?