Integriteit voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Het is meer en meer gebruikelijk dat vertrouwenspersonen functioneren in de combinatierol Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) en -integriteit (VPI). Dit is aan de ene kant aantrekkelijk. Er ontstaat zo een enkel loket, dat voor medewerkers herkenbaar is.

Maar er zijn belangrijke verschillen tussen de beide rollen, zowel ten aanzien van inhoud als van taakuitvoering.

Als VPOO is het belangrijk die verschillen te kennen. Het kan immer zomaar gebeuren, dat een melder bij je komt met een melding die te maken heeft met een kwestie die in feite draait om integriteit. Het is dan zaak die melding als zodanig te herkennen, zelfs wanneer je niet als VPI bent aangesteld.

Deze opleiding biedt bovendien voldoende basis om als VPI aan de slag te gaan.

De training gaat allereerst in het ochtendprogramma in op de taken van de VPI. De verschillen in werkwijze en werkterrein tussen de VPOO en de VPI, en de daaruit voortvloeiende verschillen in taakuitvoering, worden tijdens het ochtendprogramma geduid. Dit gebeurt aan de hand van actuele en waargebeurde praktijkcasuïstiek die binnen bureau De Vertrouwenspersoon is gepasseerd.
Tijdens het middagprogramma wordt ingegaan op de achtergronden van de wetgeving, de taken van het Huis voor Klokkenluiders en het begeleiden van implementatietrajecten bij opdrachtgevers. De dag wordt afgerond met casuïstiek.

Doelgroep:

(Gecertificeerde) Vertrouwenspersonen en personen die bepaalde basiskennis hebben verkregen over het werk van vertrouwenspersonen.

 

Programma:

  • Basale inhoud van de rol van VPI (gekoppeld aan Wet Huis voor Klokkenluiders)
  • (Vroeg)tijdig herkennen van de aard van de melding (OO of I), en daarnaar (kunnen) handelen
  • Een typisch integriteitstraject (casus)
  • Opvolging van een integriteitsmelding
  • Achtergrond van de Wet
  • Taken en werkzaamheden van het Huis voor Klokkenluiders
  • De Wet puntsgewijs (benadelingsverbod, onderzoek door het Huis, etc.)
  • Implementatie bij opdrachtgevers
  • Casuïstiek

 

Voor nadere informatie: download hier het informatieblad

Hoe kan ik u helpen?