De vertrouwenspersoon en social media

Social media en e-mail hebben de communicatie tussen mensen verrijkt. Iedereen is op elk moment van de dag bereikbaar, zodat we het luchten van ons hart niet meer hoeven uit te stellen tot de volgende dag. Bovendien worden organisaties er ‘platter’ van: medewerkers zijn slechts één knop verwijderd van het hoogste leidinggevende orgaan.

Enerzijds is dat handig. We zijn er vergroeid mee geraakt. Maar het ligt voor de hand, dat al dat digitale gemak ook risico’s met zich meebrengt. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse meldingen heeft wel iets met sociale media of digitale communicatie te maken. Vertrouwenspersonen en klachtencommissies hebben er de handen vol aan.

Denk aan digitaal pesten, de liefdesverklaring die laat in de avond, na drie glaasjes wijn, geen uitstel duldt, de al te korte en daardoor verkeerd begrepen e-mail, casemanagerschap via Whatsapp… Om maar te zwijgen van het in diskrediet brengen van leidinggevenden, docenten of zelfs complete organisaties via Twitter.

Het is dan ook opmerkelijk, dat in gedragscodes en klachtenregelingen zelden aandacht wordt besteed aan digitaal (wan)gedrag. In de nascholing wordt ingegaan op de concrete gevolgen van het gebruik van digitale communicatie voor het werk van de vertrouwenspersoon. Bureau De Vertrouwenspersoon kan putten uit een rijke bron van waargebeurde casuïstiek, zodat de praktijk altijd onder handbereik blijft.

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Kennismakingsspel aan de hand van de huiswerkopdracht: vertel iets over het leven van een mededeelnemer, op basis van je speurtocht op internet en social media
  • Wat is ‘binnen de werk- of studieomgeving’, en wat is privé? (o.m. aan de hand van jurisprudentie)
  • Digitaal les- of leidinggeven. Worden we allemaal internetvrienden?
  • Tips en tricks, voor een hedendaags beleid
  • Ruime aandacht voor praktijkdilemma’s aan de hand van waargebeurde casuïstiek

Hoe kan ik u helpen?