De vertrouwenspersoon en arbeidsconflicten

De theorie is simpel: vertrouwenspersonen houden zich niet bezig met meldingen van arbeidsconflicten, tenzij daarnaast sprake lijkt te zijn van ongewenste omgangsvormen. De praktijk is weerbarstiger, en levert dilemma’s op die hoog in de top 10 van menig vertrouwenspersoon staan.

Een aanzienlijk van de meldingen, misschien zelfs het merendeel, ligt namelijk dicht bij de scheidslijn tussen omgangsvormen en arbeidsconflicten. Vaak wordt dan door de melder over ‘intimidatie’ gesproken. Dat is een subjectief begrip, maar intimidatie behoort als uitingsvorm van agressie en geweld beslist tot de ongewenste omgangsvormen. In die zin heeft je melder al snel ‘gelijk’.

Vertrouwenspersonen, en overigens ook zeer ervaren klachtencommissies, worstelen hier geregeld mee.

In de training wordt geprobeerd hierin klaarheid te brengen. Dit gebeurt aan de hand van waargebeurde, relevante casuïstiek uit de praktijk van ons bureau. We doen een poging de vraag te beantwoorden, waar nu de scheidslijn ligt tussen ‘taakconflict’ en ‘bejegeningsconflict’. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag, hoe om te gaan met meldingen die op het grensvlak liggen. Gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek met een leidinggevende, dat primair over een taakconflict gaat maar waarbij de melder vreest dat hij (opnieuw) door die leidinggevende geïntimideerd zal gaan worden? En wat zijn de risico’s?

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • Definities van ongewenste omgangsvormen, met name van ‘agressie en geweld’
  • Het begrip ‘ontvankelijkheid’. Wat hoort wel bij de vertrouwenspersoon thuis, en wat niet?
  • Is een arbeidsconflict niet per definitie een beetje intimiderend? Het begrip ‘bossing’ nader bekeken
  • Je opdrachtgever wil een ‘vertrouwenspersoon arbeidsconflicten’ aanstellen. Wat is wijsheid?
  • Tips en tricks voor beleid
  • Ruime aandacht voor praktijkdilemma’s aan de hand van waargebeurde casuïstiek

 

Hoe kan ik u helpen?