De vertrouwenspersoon binnen het onderwijs

Het werken als vertrouwenspersoon binnen het primair en voortgezet onderwijs is een vak apart. Alle in de basisopleiding aangeleerde pijlers lijken weg te vallen, want de wet- en regelgeving is compleet anders. En dan krijg je ook nog te maken met, zoals dat in de wandelgangen vaak genoemd wordt, ‘lastige ouders’…

Veel vertrouwenspersonen bedanken voor deze eer. Durf jij het wel aan? Dan maak je kennis met één van de meeste bevredigende en effectieve vormen van het werken als vertrouwenspersoon. Je leert dat ouders in de meeste gevallen niet ‘lastig’ willen zijn, maar vooral hun bezorgdheid willen uiten. Je krijgt inzicht in de manier waarop scholen met onderwerpen als klachten en sociale veiligheid omgaan. Kortom: je maakt kennis met een boeiende praktijk.

Bureau De Vertrouwenspersoon heeft een specialisatie in het primair en voortgezet onderwijs, en behandelt jaarlijks tientallen meldingen van leerlingen/studenten, hun ouders, en ook van medewerkers.

In deze nascholing leer je alles over de relevante wetgeving: meld- en aangifteplicht, de kwaliteitswet en de recente wet Sociale Veiligheid. En ook over de Wet Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, omdat de vertrouwenspersoon daar gemakkelijk -zijdelings- mee te maken kan krijgen. Dat gebeurt steeds aan de hand van waargebeurde casuïstiek, ontleend aan de praktijk van De Vertrouwenspersoon.

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben afgerond, dan wel op een andere wijze de benodigde basiskennis hebben verkregen.

Programma:

  • De vertrouwenspersoon in het onderwijs: overeenkomsten en verschillen
  • Relevante wettelijke kaders en richtlijnen
  • Actoren en rol/taken van de vertrouwenspersoon bij meldingen van leerlingen/studenten, ouders en medewerkers
  • Vertrouwelijkheid bij minderjarigen
  • ‘Klachtroutes’ en het gebruik daarvan in de praktijk

Hoe kan ik u helpen?