Basistraining aandachtsfunctionaris

Sinds het jaar 2013 zijn scholen verplicht een meldcode te hanteren, welke doorlopen dient te worden bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veel scholen hebben een aandachtsfunctionaris benoemd, die een centrale rol speelt bij meldingen en het doorlopen van de stappen van de meldcode.

In theorie is de taak van de aandachtsfunctionaris misschien niet eens zo ingewikkeld. Het hanteren van de meldcode bestaat voornamelijk uit het volgen van een gedetailleerd stappenplan. In de praktijk echter, blijkt dat de aandachtsfunctionaris te maken krijgt met pittige, vaak ook (emotioneel) belastende dilemma’s. Op die praktijk wordt tijdens de training veelvuldig ingegaan, aan de hand van waargebeurde casuïstiek.

In de basistraining, bestaande uit twee dagdelen, worden álle aspecten van het werk van de aandachtsfunctionaris behandeld. Na het volgen van de training beschik je dan ook over een solide kennisbasis om de rol van aandachtsfunctionaris goed te kunnen vervullen.

Doelgroep:

Docenten of intern begeleiders die de rol van aandachtsfunctionaris vervullen, dan wel op grond van hun functie binnen het onderwijs anderszins te maken hebben met huiselijk geweld dan wel kindermishandeling.

Programma:

In de eerste bijeenkomst wordt grondig ingegaan op de meldcode en het te volgen stappenplan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van ‘Veilig Thuis’, en bijvoorbeeld ook aan de vraag wat kindermishandeling nu eigenlijk is volgens de wet. In de tweede bijeenkomst wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Aan de hand van echte casuïstiek gaan we oefenen met het ‘wegen’ van meldingen. Ook komt de plaats van de aandachtsfunctionaris in het totale veiligheidsbeleid aan de orde.

Hoe kan ik u helpen?