Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (vierdaags)

Geaccrediteerd door de Landelijke Beroepsvereniging (LVvV).

Deze cursus wordt georganiseerd te Amsterdam of Zwolle. In sommige gevallen zal de derde dag online worden aangeboden.

(Tip: Also available in English: Engelstalige pagina.)

De Arbowet verplicht organisaties beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van seksuele intimidatie, pesten, agressie en werkdruk. De aanstelling van een vertrouwenspersoon levert hieraan een belangrijke bijdrage. Onze basisopleiding biedt een solide basis om succesvol in deze rol aan de slag te gaan.

Relatief nieuw is de belangstelling voor integer handelen in bredere zin, veelal tot uitdrukking gebracht in (integriteits)beleid met betrekking tot het melden van misstanden, zoals fraude. Steeds meer organisaties realiseren de meerwaarde van een expliciet geformuleerde ‘integere organisatie’. Hierin kan de vertrouwenspersoon integriteit (I) een sleutelrol spelen.

Wat doet de vertrouwenspersoon, wat zijn de bevoegdheden, wie kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

Een antwoord op deze vragen, en nog veel meer, leert u tijdens de Basisopleiding. U maakt kennis met zowel zowel de theoretische als de praktische aspecten. De opleiding is evidence-, maar zeker ook experience based. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het maatschappelijk denken over gewenst en ongewenst gedrag binnen arbeidsorganisaties.

Resultaat

Na het volgen van de basisopleiding:

  • Beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om als vertrouwenspersoon OG en I in de praktijk aan de slag te gaan.
  • Bent u zich bewust van de positie, rol, taken en valkuilen van de vertrouwenspersoon.
  • Kunt u uw rol als vertrouwenspersoon og OG en I bepalen en de scheidslijn trekken tussen ongewenst gedrag, samenwerkingsproblemen, arbeidsrechtelijke kwesties en integriteitskwesties.
  • Realiseert u zich de verschillen tussen de rol van de VPOG en die van VPI, en bent u in staat beide rollen binnen de combinatiefunctie te vervullen.
  • Kunnen medewerkers bij u terecht voor gedegen en praktische adviezen bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken en beschikt u over de vaardigheiden om deze gesprekken aan te gaan.

Certificering

Onze opleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen gecertificeerd. Wanneer u de vierdaagse opleiding met goed gevolg heeft afgerond, kunt u zich inschrijven bij Vereniging en zich laten registeren als gecertificeerd vertrouwenspersoon. De kosten van dit lidmaatschap en inschrijving zijn niet bij de training inbegrepen.
De eisen waaraan u moet voldoen om gecertificeerd te worden staan in de certificaatregeling van de LVV en beschreven op de website.

Resultaat na volgen opleiding

  • Een certificaat 'Basisopleiding Vertrouwenspersoon', waarmee u zich bij de LVV kunt laten certificeren
  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN): PE-erkenning, 24 punten op niveau 2

Hoe kan ik u helpen?