Basiscursus Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

De aandacht voor het onderwerp ‘integriteit’, met inbegrip van ongewenste omgangsvormen, neemt toe. Uiteindelijk, in het uiterste geval, kunnen meldingen over ongewenste omgangsvormen leiden tot formele klachten en een daaropvolgend formeel klachtonderzoek. De klachtencommissie staat dan voor een complexe taak met juridische en procedurele maar ook ethische aspecten. In veel gevallen heeft de uitkomst van een klachtonderzoek gevolgen voor het vervolg van de carrière van de direct betrokkenen, de klager en de aangeklaagde. Getuigen hebben ook een weinig benijdenswaardige rol: door te verklaren wat zij hebben waargenomen hebben zij doorgaans weinig te winnen, en vaak iets te verliezen. Bovendien heeft een klachtonderzoek nagenoeg altijd implicaties voor de organisatie of het organisatie-onderdeel waar de kwestie speelt.

Daar staat tegenover dat het werk van de klachtencommissie kan leiden tot duidelijkheid op basis waarvan men verder kan. Soms is het indienen van een formele klacht zelfs een aantrekkelijk alternatief voor het doen van aangifte bij de politie. Mits zorgvuldig en professioneel uitgevoerd kan een klachtonderzoek dan ook meerwaarde hebben.

In deze cursus wordt ingegaan op al deze aspecten van het klachtonderzoek zodat leden, voorzitters en secretarissen goed geëquipeerd zijn voor hun taak. De cursus is dusdanig opgezet dat er voortdurend een koppeling met de praktijk wordt gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus, die de rode draad vormt gedurende de cursusdagen.

De trainers zijn allen zeer ervaren klachtonderzoekers. Gezamenlijk hebben zij vele honderden onderzoeken uitgevoerd in de rol van voorzitter (Leo ten Brink), lid (Freek Walther, Tamara de Reu, Jeanette Jager) of secretaris (Freek Walther, Tamara de Reu).

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen, HR-professionals, leden van interne klachtencommissies ongewenst gedrag binnen arbeidsorganisaties.

Certificering:

Deze cursus is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon. Succesvolle afronding van de cursus geeft recht op 21 PE-punten.

Opmerking:

De inhoud van deze cursus heeft overlap met onze basiscursus voor vertrouwenspersonen. Heb je die cursus gevolgd? Neem dan even contact op om te overleggen of bepaalde delen wellicht overgeslagen kunnen worden.

Na het volgen van de cursus beschik je over:

    • Concrete kennis van psychosociale arbeidsbelasting; wat zijn ongewenste omgangsvormen, en wat (beslist) niet?
    • Concrete en praktisch bruikbare kennis en inzicht rondom het verschil tussen formele en informele oplossingen;

Inzicht in de rollen, rechten, plichten en positie van de betrokkenen: klager, aangeklaagde en getuigen;

  • Kennis van en inzicht in de procedure van een klachtonderzoek;
  • Kennis van de rollen van de professionals die bij het klachtonderzoek betrokken zijn;
  • Grondige en praktisch bruikbare kennis rondom de van belang zijnde wettelijke aspecten waaronder de relevante verschillen tussen straf- en arbeidsrecht;
  • Vaardigheden in het voeren van hoorgesprekken.

 

Hoe kan ik u helpen?